LOGO1

Święto 3-go Maja

W związku z tym, że w dniu 3 Maja 1987 roku ustalono założenie Spółdzielni Rzemieślniczej w Suchedniowie i powołano Komitet Założycielski, od ponad 35 lat w Suchedniowie 3 Maja organizowane jest Święto Rzemiosła Suchedniowskiego. Oprócz pocztów sztandarowych, uczestniczą w tych uroczystościach władze Miasta i Gminy Suchedniów, powiatu i województwa.

 


Historia wmurowania tablicy na budynku Poczty w Suchedniowie

Miejski Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Suchedniowie postanowił w 1986 roku upamiętnić 160 rocznicę śmierci księdza Stanisława Staszica, który był mocno związany z Suchedniowem. W okresie działalności Staszica nastąpił rozwój przemysłu w Suchedniowie wzwiązku z tym powstało wiele budynków, które stoją do dzisiaj międzyinnymi budynek Poczty Polskiej. W związku z tym, że ówczesne władzesocjalistyczne, sprzeciwiały się temu pomysłowi, członkowie Stronnictwapostanowili potajemnie przygotować i zamontować pamiątkową płytę nabudynku poczty w hołdzie Stanisławowi Staszicowi. Montaż płyty odbył się w sobotę popołudniu, żeby ówczesne władze nie mogły przeszkodzić tej inicjatywie. Dużą pomoc uzyskaliśmy od Magdaleny Dąbrowskiej przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Suchedniowa, pana Grudniewskiego pracownika starego Marywilu, który był odpowiedzialny za wykonanie matrycy płyty. Na zdjęciu komitet wykonawczy od prawej: Andrzej Rek, Henryk Krasowski (Przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Suchedniowie), Andrzej Sułek, Krzysztof Magdziarz, Cezary Działak oraz robiący zdjęcie Bogdan Kawa

Maj 1986r. wmurowanie tablicy poświęconej Stanisławowi Staszicowi

Galeria

O naszym Święcie napisali:

W poniedziałek, 3 maja, w związku z przypadającą 230.  Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja została odprawiona Msza Św. odprawiona w intencji Ojczyzny i Rzemiosła w Suchedniowie. Skromne obchody połączone były ze Świętem Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Władze samorządowe gminy  Suchedniów również mimo pandemii nie zapomniały o jednej z najważniejszych dat w historii Polski – 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie. Skromne obchody połączone były ze Świętem Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

W Suchedniowie z oczywistych względów po raz pierwszy od wielu lat 3 maja nie było uroczystego koncertu „Kuźnica – Miastu” w suchedniowskim ośrodku kultury. Samorządowcy, tradycyjnie wraz z miejscowymi rzemieślnikami, uczcili rocznicę uchwalenia konstytucji uczestnictwem we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny.

226. lat temu Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie a drugą na świecie ustawę zasadniczą. Suchedniów godnie i licznie upamiętnił tamte historyczne wydarzenia, również dziś aktualne dla współczesnego pokolenia Polaków. Przed 11.30 na placu przykościelnym zgromadziły się poczty sztandarowe Gminy Suchedniów, Izby Rzemieślniczej w Kielcach,

W dniu wczorajszym, 3 maja uroczyście obchodzono w Suchedniowie 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była połączona ze świętem rzemieślników i przedsiębiorców. Przed kościołem stanęły poczty sztandarowe, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami